// Nieuwe NDF Richtlijn ‘signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’

Deze maand verschijnt de nieuwe NDF Richtlijn ‘signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’.

Depressieve klachten komen relatief vaak voor bij mensen met diabetes maar worden door zorgverleners niet altijd herkend en mede daardoor onvoldoende behandeld. Het tijdig signaleren en (indien nodig en/of door de patiënt gewenst) behandelen draagt bij aan het voorkomen van verergering van depressieve klachten en daarmee nadelige gevolgen op het dagelijks functioneren en diabetesuitkomsten. De nieuwe richtlijn is te vinden op de website van NDF en EADV.
Voor meer informatie: klik hier