Het WCS Classificatiemodel

Het WCS Classificatiemodel, dat door de WCS is ontwikkeld, is een hulpmiddel bij het bepalen van het doel van de lokale wondbehandeling en van het juiste wondbehandelingsproduct. Door de kleur van de wond, de mate van wondvocht, de aanwezigheid van infectie en het aspect van de wondrand vast te stellen, weet men in welke fase van wondgenezing de wond zich bevindt. Hierop kan men de juiste behandeldoelen formuleren en beslissen aan welke criteria de wondbedekker moet voldoen. Het WCS Classificatiemodel is een betrouwbaar meetinstrument gebleken om de kleur van de wond vast te kunnen stellen (Vermeulen et al 2005). Het model is niet toepasbaar op brandwonden en bij de oncologische wonden en ulcera.

Klik hier voor het Classificatiemodel_2018 (bron: WCS Wondenboek 2018)

Of klik hier voor het classificatiemodel op zakformaat (versie 2018)