WCS Nieuws

WCS Nieuws is een uitgave van WCS Kenniscentrum Wondzorg. Het verschijnt viermaal per jaar.

WCS Nieuws geeft uitgebreide informatie op het gebied van wondbehandeling en verzorging, casuïstiek en nieuwe ontwikkelingen. Die informatie wordt uit de praktijk zelf gehaald, maar ook uit de wetenschap. Richtlijnen worden vertaald naar de praktijk, er worden handvatten gegeven voor implementatie van de richtlijnen, protocollen en casuïstieken worden geschreven om de praktijkvoorbeelden te kunnen delen.
Ook abonnee worden? Via het tabblad Shop kun je je aanmelden en dan krijg je voor € 45,- per jaar dit prachtige vakblad.

Met een abonnement op WCS Nieuws ontvang je tevens korting op de diverse WCS artikelen en activiteiten.

Nota bene: abonnementen worden afgesloten per kalenderjaar en worden automatisch verlengd. Opzegging dient plaats te vinden voor het einde van het lopende kalenderjaar middels een email naar: info@wcs.nl

Zelf een bijdrage leveren aan WCS Nieuws? Dat kan.
Artikelen voor WCS Nieuws kunnen ingediend worden via redactie@wcs.nl. Een artikel bestaat uit ongeveer 1200 woorden of drie pagina’s, exclusief illustraties. Een artikel dient te zijn voorzien van de volgende gegevens: naam auteur(s), functie en werkplek auteur(s), e-mail, datum indiening, adres, postcode en woonplaats. Voor meer informatie zie de auteursinstructies: Klik hier