Disclaimer

Je maakt gebruik van de site www.wcs.nl en gaat akkoord met onderstaande disclaimer.

Alle informatie op www.wcs.nl is zorgvuldig samengesteld en informatief bedoeld, maar niet gegarandeerd vrij van fouten. Mocht je fouten vinden, dan kun je deze doorgeven aan de webmaster. WCS Kenniscentrum Wondzorg (WCS) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die op de site staat.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de site www.wcs.nl of de inhoud hiervan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

De WCS behoudt zich het recht voor om je de toegang tot de site te ontzeggen en kan hierop monitoren.

De WCS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten die door bezoekers op de site worden geplaatst. Indien je problemen hebt met teksten of opmerkingen die door bezoekers zijn achtergelaten, kun je contact opnemen met de webmaster.

Op alle producten die besteld worden bij de WCS zit een bedenktijd van zeven dagen. Binnen gestelde periode kunnen bestelde producten door de besteller worden geannuleerd.

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor de WCS, haar medewerkers en de docenten.

Alle op de www.wcs.nl gebruikte persoonsnamen zijn gefingeerd. De WCS is niet verantwoordelijk voor de herleidbaarheid van personen.

Heb je vragen, neem dan contact op met webmaster.