WCS Award

De WCS fungeert sinds 1984 als doorgeefluik voor kennis over wonden in de breedste zin van het woord. De WCS komt om die reden in contact met vele initiatieven, artikelen, onderzoeken en dergelijke die gerelateerd kunnen worden aan de doelstellingen van de WCS. Teneinde dergelijke interessante ontwikkelingen en innovaties te stimuleren heeft de WCS het initiatief genomen om met ingang van 2005 de WCS Award uit te reiken.

Waar het aanvankelijk ging via aanmelding voor de WCS Award, reikt de WCS sinds 2009 de WCS Award uit aan personen en/of initiatieven die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de wondzorg in Nederland of België. Het bestuur van de WCS maakt daar tweejaarlijks zelf een keuze in.

De WCS Award wordt inmiddels uitgereikt tijdens het Nederlandse WCS Congres.

Winnaars WCS Award vanaf 2005

2005
Eerste prijs van € 1500 ging naar Henri Post. Het doel van het project waarvoor Henri de eerste WCS Award kreeg, was inzicht te geven in de werkwijze, kosten en de procedures rondom wondzorg in de stad Purmerend. Daarnaast werd met dit project beoogd de kwaliteit van zorg te verbeteren, een hogere klantvriendelijkheid te bereiken en bureaucratie terug te dringen.
De tweede prijs van € 1000 was voor Frans Meuleneire. Frans ondervond een tekort aan kennis bij collega’s over wondbehandeling en is daarom zelf een Wondforum gaan opzetten. Jaarlijks wordt dit Wondforum zes maal georganiseerd met als doel de wetenschap bij de wondprofessionals te brengen.
De derde prijs van € 500 ging naar Gerard Meurs. Sinds 2001 is Gerard werkzaam bij het Wenckebachinstituut van het UMCG als opleidingsconsulent E-learning. In deze functie is Gerard betrokken bij E-learning projecten welke tot doel hebben Computer Based Trainingen te ontwikkelen voor ziekenhuismedewerkers binnen en buiten het UMCG. Hiervoor volgde hij een informatica opleiding en diverse cursussen op het gebied van ICT.

Klik hier om de impressies van 2005 te bekijken.

2006
De eerste prijs van € 1500 ging naar Jos Verbelen. Jos heeft de prijs gewonnen voor zijn masteronderzoek getiteld: ‘Kan gepolariseerd licht een rol spelen in de preventie van decubitus graad II of erger, op een afdeling Intensieve Zorgen voor volwassenen?’ Het betrof een pilotstudie op de afdeling Intensieve Geneeskunde.

de tweede en derde plaats werden niet toegekend, omdat de overige aanmeldingen niet aan de criteria voldeden.

Klik hier om de impressies van 2006 te bekijken.

2007
De eerste prijs van € 1500 was voor de Stichting Teledermatologisch Consultatie Centrum Nederland, voor hun innovatie op het gebied van de telewondconsultatie.

De tweede prijs van € 1000 ging naar Marcel Brekelmans van Thebe Thuiszorg Midden Brabant voor zijn project waarbij patiënten sneller en wondverzorging van een hoog deskundigheidsniveau in de thuiszorg krijgen, dankzij een snellere transfer vanuit het ziekenhuis en deskundigheidsbevordering van de thuiszorgmedewerkers.

De derde prijs van € 500 ging weer naar Henri Post van Evean Zorg intra- en extramuraal Zaanstreek-Waterland en Amsterdam Noord, voor zijn ontwikkeling van een beslisboom, gemaakt ten behoeve van de behandeling van de chronische wond. Met deze beslisboom hebben behandelaars en verpleegkundigen een eenvoudig en praktisch instrument in handen om de patiënt holistisch te kunnen beoordelen en een lokale wondbehandeling te starten op basis van de beste kennis.

Klik hier om de impressies van 2007 te bekijken.

2008
Geen WCS Award uitgereikt in verband met onvoldoende kwaliteit van de aanmeldingen.

2009
Sinds 2009 kent het WCS bestuur zelf de prijs toe.
Winnaar: Steven Hovius. Als hoofd van de afdeling plastische en reconstructieve chirurgie van het Erasmus MC is hij de initiator van de opleiding wond- en decubitusconsulenten te Rotterdam.

Klik hier om de impressies van 2009 te bekijken.

2011
Tijdens het WCS Congres op 22 november 2011 ontving Huub Brull de WCS Award voor zijn baanbrekend werk binnen wondzorg Nederland.

Klik hier om de impressie van 2011 te bekijken.

2013
De WCS Award 2013 is uitgereikt aan Hester Vermeulen

Klik hier voor persbericht WCS Award 2013

2015
De WCS Award 2015 is niet uitgereikt. Het bestuur van WCS Kenniscentrum Wondzorg vond dat er geen geschikte kandidaat was.

2017

De WCS Award 2017 is uitgereikt aan Ron Legerstee

Persbericht 2017 def

2019

De WCS Award 2019 is uitgereikt aan Barbara den Boogert

Persbericht 2019 def

2023

De WCS Award 2019 is uitgereikt aan Annemie Galimont

Persbericht 2023 def