De belangrijkste activiteiten van de WCS

WCS Nieuws

WCS Nieuws verschijnt vier maal per jaar en geeft uitgebreide informatie op het gebied van wondbehandeling en verzorging, casuïstiek en nieuwe ontwikkelingen. Uit onderzoek is gebleken dat WCS Nieuws door meer mensen wordt gelezen dan alleen de abonnees. Vaak heeft een  afdeling of instelling  een abonnement. Om het aantal lezers te bepalen, moet het aantal leden met factor 8 worden vermenigvuldigd. Een abonnement op WCS Nieuws bedraagt € 45,- per jaar.

WCS Wondenboek

Het WCS Wondenboek is het standaard wondenboek in Nederland. In dit boek wordt een groot aantal wondsoorten uitgebreid behandeld. Het kan een leidraad zijn voor verdere protocollering. Het WCS Wondenboek bevat het WCS Classificatiemodel met daaraan gekoppeld het hoofdstuk Productinformatie. Hierin wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de in Nederland verkrijgbare wondbehandelingsproducten en hun werking.

WCS Congres

Eenmaal per twee jaar (oneven jaren) organiseert de WCS een tweedaags grootschalig congres met parallelsessies en workshops. De meest uiteenlopende wondsoorten krijgen hier uitgebreid aandacht. Het congres wordt gemiddeld door 2100 mensen bezocht.

WCS Academy

De WCS Academy organiseert jaarlijks een gevarieerd cursusprogramma voor de diverse professionals in de wondzorg.

WCS Website

Via de website van de WCS biedt de WCS de bezoekers o.a. een online bibliotheek van meer dan 2000 Nederlandstalige artikelen op het gebied van de wondzorg in de WondWiki.