Privacybeleid WCS Kenniscentrum Wondzorg

 Persoonsgegevens verwerken, zo doen wij dat

Uw gegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Stichting WCS Kenniscentrum Wondzorg (hierna WCS) vindt privacy belangrijk en daar gedragen we ons naar. On- maar ook offline. De wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan is aan wettelijke regels gebonden. Hieronder geven we kort en eenvoudig de essentie van deze regels weer.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Heeft u zich aangemeld via de website voor één van onze producten of diensten? Dan slaan we uw persoonsgegevens op. We doen dit zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden, uw aanmelding voor ons WCS Nieuws, de aanvraag van het Wondenboek te kunnen verwerken of om een cursus, seminar of congres voor u in orde te kunnen maken. Dat is een duidelijk omschreven doel. De wet noemt dit doelbinding.

Voor onze klanten en abonnementhouders is dat met name:

 • het beheren van de administratie ten behoeve van:
  • Het maandelijks kunnen versturen van de e-brief
  • Het per kwartaal versturen van het WCS Nieuws
  • Het kunnen organiseren van cursussen, seminars of congressen
  • Het kunnen leveren van producten zoals het Wondenboek
 • de geleverde diensten te kunnen factureren

Welk type persoonsgegevens worden verwerkt?

Als je je aanmeld op de website, verwerken wij de volgende gegevens:

 1. Uw naam en adresgegevens en geslacht om u te kunnen benoemen/adresseren wanneer wij u de aangevraagde producten toe gaan sturen.
 2. Uw E-mail adres voor het versturen van ons maandelijkse E-brief en/of voor het beantwoorden van vragen via de mail.
 3. Uw (mobiele) telefoonnummer om u te kunnen benaderen indien er iets is misgegaan of onduidelijk is.
 4. Uw organisatie, afdeling en functie om daarmee onze dienstverlening te kunnen duiden en verbeteren.
 5. Uw BIG-nummer is optioneel. Indien u die opgeeft dan is dat alleen t.b.v. het verkrijgen van accreditatiepunten.

Let op: Indien u zich alleen aanmeld voor de E-nieuwsbrief, houden wij alleen uw E-mail adres vast om deze E-mail nieuwsbrief toe te kunnen sturen. U kunt zich altijd afmelden via de “opt-out“ onderaan de e-brief.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als de wet dat toestaat. Dit noemt de wet “grondslag”. Deze grondslag hebben wij, als we uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij een aanvraag van u hebben ontvangen om een dienst of product te leveren. Daarmee hebben wij een overeenkomst met u.

We moeten uw gegevens ook bewaren en/of kunnen aanleveren als een andere wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor wetten die ons verplichten belastinggegevens door te geven. Soms vragen wij ook expliciet toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Dit doen we bijvoorbeeld vooraf aan een nieuwe activiteit waarvoor u nog niet eerder bent betrokken of benaderd.

Wat gebeurt er met uw gegevens en wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. U mag ze laten wijzigen als ze onjuist zijn, U mag in bepaalde gevallen ook vragen om te stoppen met verwerken en vervolgens ook om de gegevens te verwijderen. Ook mag u uw toestemming (als u die gegeven heeft) weer intrekken. Als u van mening bent dat er iets niet klopt of niet goed wordt gedaan, dan mag u daar bij ons een klacht over indienen.

 

Wij bewaren uw gegevens veilig en zorgvuldig.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. Alle bestuursleden hebben, vaak vanuit de wet, een geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden passend beveiligd, zowel technisch als organisatorisch. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan hebben we daarvoor een procedure “Melden Datalekken”.

Bewaartermijnen

De gegevens die door ons worden verwerkt, worden volgens de in de wet voorgeschreven bewaartermijnen bewaard. Persoonsgegevens worden bewaard voor het doel waarvoor ze gegeven zijn. Na het verstrijken van de wettelijke termijn worden alle gegevens verwijderd met uitzondering van de gegevens die wij moeten bewaren op grond van een andere wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

De leverancier van de website van WCS (Redkiwi) maakt gebruik van analytische tools waarmee zij het gebruik van de website meten. Zo kunnen zij de website verder optimaliseren. Statistieken die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden.

Daarnaast maken andere partijen gebruik van advertising op onze website. Ook zij kunnen gebruik maken van cookies en/of vergelijkbare technieken om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen zodra u van deze advertising gebruik maakt. U kunt via de Instellingen van uw (iOS, Microsoft of Android) apparaat de reclametracking beperken zodat u deze advertenties niet langer ontvangt.

WCS maakt voor het aanmaken en versturen van de nieuwsbrief gebruik van de faciliteiten van Mailchimp. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf welke middels Internet (website) haar faciliteiten wereldwijd aanbiedt. WCS heeft een contract met Mailchimp waarin de AVG-regels zijn opgenomen (een zgn vewerkersovereenkomst). Mailchimp is zelf als organisatie volledig AVG-compliant.

Wijzigingen privacyverklaring

WCS blijft haar diensten en producten verder ontwikkelen. Het kan zijn dat wij nieuwe producten of diensten toevoegen aan deze website. Als dit invloed heeft op de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, laten we dit tijdig weten. U krijgt dan een bericht met de vindplaats van de gewijzigde privacyverklaring en datum waarop de nieuwe privacyverklaring van kracht is. Bent u niet akkoord met de wijzigingen? Stop dan met het gebruik van deze website.

Heeft u vragen of klachten?

Wilt u meer weten over de wijze waarop WCS met uw persoonsgegevens omgaat?

Heeft u een klacht, een inzageverzoek of verzoek tot correctie?

Stuur uw verzoek aan:

WCS Kenniscentrum Wondzorg
Postbus 259
2300 AG Leiden

 of naar

 info@WCS.nl

WCS Privacystatement, februari 2019