// Wereld diabetes dag 2022

Op maandag 14 november is het Wereld Diabetes Dag met als thema toegang tot diabeteszorg. Hoe wel er in Nederland in de basis toegang is tot diabeteszorg, is dit het moment om aandacht te vragen en te evalueren hoe toegankelijk de diabetische voetzorg is voor onze patiënten. Een mooi moment om de zorg die je als team levert te evalueren, te klankborden met andere teams of eventueel aandacht te vragen voor onderbelichte zaken. Hieronder een paar voorbeelden ter inspiratie:

Betaalbare preventieve zorgmaatregelen: een speerpunt voor de meeste teams, aangezien de doelgroep grotendeels behoort tot de lage sociale klasse. Het niet kunnen aanschaffen van adequaat schoeisel of het niet kunnen betalen van de eigen bijdrage op orthopedische schoenen kan leiden tot vertraging in het herstel of opnieuw ontstaan van ulceraties aan de voet.

Hoe ga je hiermee om als team? Zijn er lokale oplossingen? Kan de verzekeraar hierin iets betekenen? Is hier voldoende aandacht voor?

Toegankelijk voorlichtingsmateriaal: is het beschikbare voorlichtingsmateriaal wel geschikt voor onze patiëntenpopulatie. Biedt het genoeg handvatten om daadwerkelijk op het juiste moment bij de juiste persoon aan de bel te trekken of de zelfzorg uit te voeren. Is het toegankelijk voor diverse opleidingsniveaus? Andere cultuur of is er een vertaalde versie aanwezig?

Toegang tot directe (spoedeisende) voetzorg: de meeste voetenteams weten time = tissue. Het zo snel mogelijk beoordelen van een diabetische voetulcus door een professional die deel uit maakt van het diabetische voetenteam is de sleutel tot het versnellen en optimaliseren van zorg.

Maar hoe organiseer je dit en hoe maak je dit toekomstbestendig? En hoe doe je dit wanneer je geen team direct in de buurt hebt?

Pak je kans op 14 november om jullie eigen beleid ten aanzien van het speerpunt toegang tot diabeteszorg te evalueren en te optimaliseren. Deel jullie ideeën ten aanzien van dit thema met ons. Dit kan per e-mail op anke@wcs.nl. De beste ideeën zullen wij vanuit daar verzamelen en aan u terugkoppelen.