// De DAMOCLES trial

Op 20 januari 2014 werd er op het AMC een symposium gehouden over wondzorg en hyperbare zuurstof therapie. Tijdens de ochtend was er een discussieprogramma over het Wond Expertise Centrum en de middag werd gevuld met presentaties ter inleiding op de DAMOCLES trial. De DAMOCLES trial is een multicenter, gerandomiseerde klinische trial waarin wordt onderzocht op hyperbare zuurstof therapie als toevoeging aan de standaardbehandeling effectief is in wondgenezing en het voorkomen van amputaties tegen acceptabele kosten.

Bij de patiënten die deelnemen aan deze studie moet er sprake zijn van diabetes en een ischemische wond aan voet of onderbeen. Naast de standaardzorg (o.a. wondzorg, offloading, indien mogelijk een bypass of dotter behandeling etc.) krijgt de helft  van de patiënten aanvullende hyperbare zuurstof therapie.

Aan deze studie doen op dit moment alle 10 Nederlandse centra voor hyperbare zuurstof therapie en 33 ziekenhuizen in de omgeving van deze centra mee. Er zijn tot op heden 32 patiënten geïncludeerd in deze studie.
Meer informatie kunt u vinden op www.damocles-trial.nl of mail naar  studieinfo@damocles-trial.nl