// Knelpuntenenquête Oncologische Ulcera

Onder een oncologisch ulcus wordt verstaan een onderbreking van de opperhuid door infiltratie van maligne cellen. Het is een wond die ontstaat ten gevolge van groei van de primaire tumor of van metastasen. Het onderliggende weefsel is dan ook altijd maligne. De kans dat het op natuurlijke wijze geneest is gering tot afwezig.

Herziening huidige richtlijn 

De huidige versie van de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ komt uit 2010. Inmiddels hebben we weer meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Oncologische ulcera. In de werkgroep hebben onder andere vertegenwoordigers van artsen en verpleegkundigen zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL.

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe worden zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk rondom de zorg voor palliatieve patiënten met oncologische ulcera ervaren.

Knelpuntenenquête  

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. Via deze enquête inventariseren wij waar volgens u knelpunten liggen bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase die last hebben van oncologische ulcera. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 28 februari 2023. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven.

Multidisciplinaire werkgroep

Een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers is verantwoordelijk voor de herziening. Deze werkgroep staat onder voorzitterschap van dr. Alexander de Graeff, internist. IKNL verzorgt de procesbegeleiding. De verwachting is dat de richtlijn in juli 2024 gereed is. De actuele status van deze en andere richtlijnen palliatieve zorg staat op de website van IKNL.