// Blog Peter Quataert. Nood aan CZO-erkende wondcentra

Zoals velen reeds hebben vernomen is de opleiding tot wondverpleegkundige door het CZO onder de loep genomen. Criteria zijn opgesteld waaraan een stageplaats, (lees ’wondcentrum’) dient te voldoen, met als doel aan ‘wondverpleegkundigen’ in de toekomst een door het CZO erkend diploma uit te reiken.

Vooraleer dit kan moet er nog heel wat gebeuren. Op dit moment is er nog geen wondcentrum erkend door het CZO. Er zijn wel enkele ziekenhuizen gestart met de voorbereidingen tot aanvraag. Op de website van het CZO is informatie te vinden hoe men de aanvraag kan opstarten.

Waarom is een CZO-erkend diploma zo belangrijk? Op dit moment zien we dat ieder zich nog wondverpleegkundige/-consulent kan noemen. ‘Wondverpleegkundige’ is geen beschermde titel, stageplaatsen zijn moeilijk te vinden en de vraag blijft of studenten voldoende in de praktijk zien om goede wondzorg te garanderen.

Door stage te lopen in het door het CZO erkende wondcentrum kunnen we in de toekomst garanderen dat de ‘wondverpleegkundigen’ met een CZO erkend diploma voldoende bagage hebben om patiënten met wonden optimaal te behandelen. Ik wil dan ook alle ‘wondcentra’ oproepen om CZO-erkenning aan te vragen zodat onze toekomstige studenten voldoende stageplaatsen hebben waar ze alle knepen van het vak kunnen leren

Peter Quataert, bestuurslid WCS Kenniscentrum Wondzorg, voorzitter WCS commissie decubitus

Reageren: klik hier