// Blog Peter Quataert. Kwaliteitsstandaard wondzorg heeft grote gevolgen voor basiszorg.

Onlangs las ik in het NTVW een artikel met als titel “Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg heeft grote gevolgen voor basis wondzorg”. Als lid van de werkgroep die de kwaliteitsstandaard heeft ontwikkeld had het artikel direct mijn grote interesse.

Toen ik de titel las trad bij mij totale verwarring op. Er wordt hier gesproken over de basiswondzorg die door de kwaliteitsstandaard wondzorg in het gedrang zou komen. Toch nog maar even de kwaliteitsstandaard ter hand genomen om te kijken of ik toch niet iets over het hoofd had gezien in het ruim 2-jarige traject van de werkgroep.

In hoofdstuk 3 staat duidelijk beschreven waaraan de basiszorg dient te voldoen; deze kan worden uitgevoerd door de generalistische (wijk)verpleegkundigen onder verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld een huisarts of een specialist ouderengeneeskunde. Het is goed te lezen dat naast vele andere thuiszorgaanbieders ook Buurtzorg heeft geïnvesteerd in scholing voor haar wijkverpleegkundigen.

Wanneer dient nu het expertteam ingeschakeld te worden? Als wonden binnen drie weken een genezingstendens vertonen blijft het gewoon basiswondzorg tot de wond volledig is gesloten. Enkel indien een wond binnen maximaal 3 weken geen goede en meetbare genezingstendens vertoont is het dringende advies om een expertteam in te schakelen. In de praktijk zien we dat de regiebehandelaar van het expertiseteam in vele gevallen een verpleegkundig specialist is.

Voor een verpleegkundig specialist is gekozen omdat zij/hij als zelfstandig behandelaar een diagnose en een behandelplan kan opstellen, medicatie kan voorschrijven en de patiënt zonodig kan doorverwijzen. Een verpleegkundig specialist is tevens breed opgeleid en heeft een goede basiskennis om de andere gezondheidsproblemen te herkennen en verbanden te leggen met het complexe wondgenezingsproces.

Wat is nu mijn conclusie na het lezen van het artikel? Duidelijk is dat nog niet echt voor iedereen duidelijk is wat het onderscheid is tussen basiswondzorg en wondzorg bij complex genezende wonden. En wie wanneer ingevlogen dient te worden op welk moment met welke kwaliteiten en verantwoordelijkheden.

Om dit op conto te schrijven van in dit geval Buurtzorg zou wel heel kort door de bocht zijn. De implementatie van de kwaliteitsstandaard wondzorg laat nog steeds op zich wachten. Hier ligt, zoals afgesproken, een belangrijke taak voor het Wondplatform Nederland die nu, een jaar na het verschijnen van de kwaliteitsstandaard Wondzorg, toch echt de handschoen moet oppakken.

Peter Quataert, verpleegkundig specialist, bestuurslid WCS Kenniscentrum Wondzorg

Reageren: klik hier