// Blog Anke Wijlens. Waardegedreven zorg; sinds wanneer leveren wij zorg zonder waarde?

Steeds vaker worden er hippe quotes bedacht met als doel het onderstrepen van een belangrijk aspect binnen een proces of het in de picture zetten van een bepaalde ontwikkeling. De definitie waardegedreven zorg betekent dat de individuele behoeften en voorkeuren van een patiënt met een complexe aandoening worden meegenomen in de organisatie van zorg en deze aanpassing bijdraagt aan de verhoging van de kwaliteit. Kennelijk vraagt dit proces dus om extra aandacht. Maar als hiervoor meer aandacht moet zijn, hoe brengen wij de aspecten ervan dan in kaart?

Als ik mijn collega’s vraag of dit ook concreet vorm krijgt op de werkvloer, krijg ik veelal het antwoord: “Bij iedere patiënt brengen wij toch altijd de persoonlijke factoren in kaart, en maken wij een individueel behandelplan met als basis de uitgangspunten van de richtlijn? Dus ja zeker, wij zijn elke dag bewust bezig met waardegedreven zorg.” Toch komen we in een gezamenlijke discussie niet geheel tot een sluitend antwoord wanneer het gaat om welke factoren hierin van belang zijn. Waarschijnlijk omdat wij vooral naar waardegedreven zorg kijken vanuit ons eigen perspectief, dat van de professional en vanuit eigen waarden. En we ons maar ten dele kunnen verplaatsen of inleven in het perspectief van de patiënt. Dus het leveren van daadwerkelijke waardegedreven zorg is zo eenvoudig nog niet, en de huidige consultvoering biedt wellicht wel ruimte voor verdieping ten aanzien van dit onderwerp. Echter, dan blijft de vraag: waar ligt de focus en hoe kunnen  we dit het beste  integreren?

Evidentie door middel van kwalitatief onderzoek zou hierop een duidelijker antwoord kunnen geven. In den lande vinden er op relatief kleine schaal initiatieven plaats om onderzoek te doen met de focus op ervaringen van patiënten ten aanzien van behandeltrajecten, maar ook aspecten die bijdragen tot het individualiseren van het behandelplan en het vergroten van therapietrouwheid. Toch blijft het aantal publicaties op dit vlak best nog wel steken in vergelijking tot kwantitatief onderzoek.

Wellicht moeten we het kwalitatieve onderzoek, net als de term waardegedreven zorg, dan maar hip maken. Meer focus in opleidingen leggen en de studenten bewust maken van de waarde van kwalitatief onderzoek en de enorme meerwaarde ervan voor de patiënt. Maar ook vanuit het werkveld onze stem laten horen dat ook ten aanzien van deze component behoefte is aan goede evidentie van dit vraagstuk.

Want als we waardegedreven zorg dan met zijn allen willen omarmen, laat het dan niet alleen een quote zijn. Maar een onderdeel binnen de zorg dat op meer gestoeld is dan alleen het inzicht van de individuele professional.

Anke Wijlens, bestuurslid WCS

Reageren: klik hier