Project transmurale zorg

Artikel details

Omschrijving

De stomaverpleegkundigen in de ziekenhuizen en de wijkverpleegkundigen in de thuiszorg zijn niet tevreden over de onderlinge samenwerking in de regio. Ze hebben gezamenlijk een analyse gemaakt van de knelpunten.