Het spoelen van wonden

Presentatie details

Omschrijving

Het spoelen van wonden
Wanneer, hoe, hoe vaak,
waarmee?
Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis
In ZorgBrug werken samen: Groene Hart Ziekenhuis, Vierstroomzorgring en Thuiszorg Hollands Midden
Postbus 314 – 2800 AH Gouda
Karin van Gemeren
Transmuraal wond- en decubitusconsulent