Zorg aan mensen met een open been

Artikel details

Omschrijving

In dit artikel wordt u informatie gegeven over het project ‘Zorg aan mensen met een open been’. Het innovatieproject richt zich op concrete vernieuwingen van zorg. Met behoud of verbetering van kwaliteit proberen we zorg (en waar nodig middelen) te verschuiven. Via een projectmatige aanpak willen we vaak starre grenzen van werkvelden, instanties en (semi)-overheidsbeleid doorbreken.