Wondzorg: van heden en toekomst voor verpleegkundigen en verzorgenden

Presentatie details

Omschrijving

Presentatie over verleden, heden en toekomst van de verpleegkundigen en verzorgen inzake wondzorg.