Wondzorg op de politieke agenda. Actie nu voor kwaliteitsbehoud in de toeko

Artikel details

Omschrijving

De stelselherziening in de zorg leidt tot enorme veranderingen op beleidsniveau die ook doorsijpelen naar de werkvloer. Bijvoorbeeld op het gebied van de wondzorg.