Wondzorg in de kinderchirurgie is echt anders!

Artikel details

  • Datum 15/06/2015
  • Auteur/Spreker M. Hendriks, B. Verhoeven
  • Categorie Chirurgische wond
  • Bron WCS Nieuws
  • Jaargang 31
  • Nummer 2
  • Pagina nummer 4
  • Trefwoorden kinderchirurgie trauma, wond
  • Bestand(en) Wondzorg-in-de-kinderchirurgie.pdf (489.97 Kb)
  • Aantal keer bekeken 700x

Omschrijving

Kinderchirurgie is een onderdeel van het vakgebied heelkunde (algemene chirurgie)rnwaar frequent zeldzame aangeboren afwijkingen behandeld worden die, vanwegernhet beperkte voorkomen, voor velen vaak relatief onbekend zijn. De meeste patiëntenrndie door de kinderchirurg behandeld worden zijn tussen 0 en 15 jaar. Hetrnbijzondere van deze patiëntengroep is de opvallende snelheid waarmee dernwonden over het algemeen genezen. De wondgenezing bij kinderen verlooptrnsneller dan bij volwassenen. Indien er een trage wondgenezing is, moet er naarrneen onderliggende oorzaak gezocht worden, zoals ondervoeding of eenrnprobleem in het immuunsysteem.