Wondinfecties na sternotomie

Artikel details

Omschrijving

Van een oppervlakkige sternumwondinfectie wordt gesproken indien deze zich beperkt tot huid en subcutis.