Wondgenezende eigenschappen van NOSF tijdens de lokale behandeling van ulcu

Artikel details

Omschrijving

De meest voorkomende chronische wonden in de Westerse wereld hangen samen met vasculaire aandoeningen zoals veneuze insufficiƫntie en perifeer arterieel vaatlijden.