Wondcasus: Na graad 4 weer op de been

Casus details

Omschrijving

Een 71-jarige vrouw is van de afdeling chirurgie overgeplaatst naar het transitorium, een afdeling van het verpleeghuis in het ziekenhuis. Patiënten met een verpleeghuisindicatie worden hier geplaatst als ze bij de medisch specialist zijn uitbehandeld en wachten op overplaatsing.