Wondbedekkers bij brandwonden tot aan het jaar 2000. Waar gaan we naar toe?

Artikel details

Omschrijving

Welke wondbedekker hoort bij welke brandwond? Hiertoe dient eerst duidelijkheid te bestaan omtrent de diepte (en de aard) van de brandwond en zal er een klinische indeling gemaakt dienen te worden tussen 1e, 2e en 3e graad.