Visitatie als kwaliteitsbevorderend middel binnen de decubituszorg. Een eer

Artikel details

Omschrijving

Visitatie is ‘een intercollegiale doorlichting van de organisatie van het zorgverleningsproces op locatie’.