Verbeterde zorg na operatie vulvacarcinoom

Casus details

Omschrijving

 Sinds 1 maart 2007 is een verbetertraject wondzorg vulvacarcinoom ingezet voor patiënten die geopereerd zijn in het Erasmus MC, locatie Daniel den Hoed oncologisch centrum (Daniel den Hoed).