Transmurale samenwerking leidt tot uniformiteit in decubitus en wondzorg

Artikel details

Omschrijving

Steeds meer behandelmogelijkheden bij de steeds ouder wordende cliënt leiden tot een steeds hoger risico op het ontstaan van decubitus. Het is dan ook zeer belangrijk dat er een goed beleid wordt ontwikkeld om de preventieve decubituszorg zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoefte van de cliënt.