Transmuraal werken

Artikel details

Omschrijving

Transmuraal werken is een begrip dat we tegenwoordig veel horen. Het is wenselijk zo niet noodzakelijk, maar toch moeilijk te realiseren. In dit artikel probeer ik aan te geven wat mijns inziens nodig is om vorm en inhoud te geven aan de transmurale zorg in de praktijk.