Stamceltherapie lijkt effectief bij perifeer vaatlijden

Artikel details

Omschrijving

 Verbeteren van de doorbloeding is cruciaal bij wonden die zijn ontstaan door perifeer vaatlijden. Maar dotteren van de beenarteriën of het aanleggen van een bypass is niet altijd mogelijk. Stamceltherapie is misschien een goed alternatief, zo blijkt uit pilotstudies.