Specialistische stomazorg: voor de stomadrager een wereld van verschil

Artikel details

Omschrijving

Een stoma krijgen is in de loop der jaren al een stuk minder ingrijpend geworden, en niet alleen vanwege betere materialen. Doorslaggevend is de persoonlijke begeleiding van patiënten, voor én na de operatie, zodat zij zelfstandig en met zelfvertrouwen met hun stoma leren omgaan. Afhankelijk van management, inrichting en bezetting pakken ziekenhuizen dit verschillend aan, zo blijkt uit gesprekken met casemanagers en verpleegkundigen. De gemene deler is hun specialisme en persoonlijke toewijding.