Schuimverband beschermt huid tegen druk- en schuifkrachten

Artikel details

Omschrijving

In de krant en onder andere in de Nursing verscheen half maart een artikel over het promotieonderzoek van arts-assistent Luc Albert de Wert aan de Universiteit van Maastricht. Hierin wordt onomwonden gesteld dat een bepaald schuimverband decubitus kan voorkomen. Kijkende naar de reacties van vele hulpverleners op dit artikel (we gaan direct schuimverbanden plakken), maak ik mij als voorzitter
van de WCS Commissie Decubitus erg ongerust. In dit artikel wil ik het gebruik van schuimverbanden als preventie voor decubitus nuanceren, belichten en in een breder perspectief plaatsen.