Richtlijnontwikkeling voor de zorg bij brandwonden

Artikel details

Omschrijving

Sinds april 2015 is de richtlijn ‘Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (eerste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum’ geautoriseerd door 21 wetenschappelijke verenigingen en organisaties (1). Ook WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn door twee mensen af te vaardigen om deel te nemen aan de werkgroep. De inspanningen van de werkgroep hebben geresulteerd in een breed gedragen en praktisch toepasbare evidence-based richtlijn. Daarnaast bleek tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn dat de werkgroepleden en hun achterban ook vragen hadden over de brandwondenzorg na de eerste 24 uur, met name over de wondbehandeling buiten de gespecialiseerde brandwondencentra.
Andere vragen hadden vooral betrekking op pijnmanagement (zowel achtergrond- als procedurele pijn), inschatten van de wonddiepte en het meegeven van leefregels voor de patiënt (wel of niet in de zon na genezing, zalven voor littekens). Dit is aanleiding geweest om ook een richtlijn te ontwikkelen gericht op de zorg voor patiënten met brandwonden na de eerste opvang. Ook deze richtlijn richt zich op de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.