Richtlijn veneuze pathologie 2014

Artikel details

Omschrijving

De Richtlijn Veneuze Pathologie 2014 is deze zomer vastgesteld. De richtlijn geeft aanbevelingen over de begeleiding .........