Richtlijn ‘Amputatieprothesiologie onderste extremiteit’

Artikel details

Omschrijving

In de online ‘Richtlijnendatabase’ zijn vele medische richtlijnen opgenomen, alsook de richtlijn ‘Amputatie prothesiologie onderste extremiteit’. Naast patiënteninformatie en informatie over indicatoren, geeft de richtlijn onder andere informatie over diagnostiek, verwijzing, indicatiestelling, behandeling en re-integratie van de patiënt die een amputatie van de onderste extremiteit ondergaat.