Problemen bij lidmaatprothesen en voetzoolaanpassingen

Artikel details

Omschrijving

Het vervaardigen, aanpassen, afleveren en verdere opvolging van nazicht der bandagen, orthesen en prothesen is – uiteraard – een taak en verantwoordelijkheid van de bandagist, orthesist of prothesist.