Pijnbestrijding in de thuisgezondheidszorg een (on)haalbare kaart

Artikel details

Omschrijving

In de thuisgezondheidszorg komt de hulpverlener dagelijks het fenomeen pijn tegen. Pijn van de patiënt en pijn van de mensen om de patiënt heen zoals partner, familie en vrienden. Pijn die zich uit in verschillende vormen, soms duidelijk aanwijsbaar, soms heel verborgen.