Pijnbehandeling bij ulcera door lokale toediening van morfine.

Artikel details

Omschrijving

Pijn ten gevolge van ulcera is een frequent voorkomend probleem, waarvan de behandeling vaak moeilijk is. Immers, bij ulcera ontstaat vaak ernstige pijn die met systemische pijnmedicatie moet worden behandeld.