Patienten casus: Mw Nap met een chirurgische wond op de buik.

Casus details

Omschrijving

Mw Nap is geboren met een spina bifida. Spina bifida of open rug is een aangeboren afwijking die het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis van ruggemerg en wervelkolom.