Onderzoeksagenda brandwondenverpleegkunde. deel 1: Pijnmeting

Artikel details

Omschrijving

Veel publicaties naar pijn bij brandwonden starten met de opmerking dat pijn een groot probleem is in de brandwondenzorg. Maar zouden we niet verwachten, gezien de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van pijnbestrijding, dat pijn inmiddels meer onder controle is? Het is opmerkelijk dat Perry (1) in 1984 beschreef dat pijn onvoldoende behandeld werd, dat zeventien jaar later Choinière (2) constateerde dat de situatie nauwelijks was veranderd en dat rond 2010 volwassenen met brandwonden nog steeds aanzienlijke procedurele pijn ervaren. Gemiddelde pijnscores gemeten met een visueel
analoge schaal (VAS) van ≥ 4.5 (3), 0 tot 10 Likert schaal gemiddelden van 5.6 (4), numerieke schaal (NS) scores van ≥ 5 (5) en VAS scores van > 6 (6) zijn beschreven. Wordt dat veroorzaakt door een gebrek aan adequate pijnmeting of pijnbehandeling ? Of is pijn bij brandwonden een onoverkomelijk probleem en moeilijk te behandelen en te onderzoeken ?