Nieuwe richtlijn schetst de route voor optimale zorg voor brandwondenpatiënten

Artikel details

Omschrijving

De nieuwe richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden moet een eind maken aan de situatie waarin patiënten soms niet worden doorverwezen naar een van de brandwondencentra terwijl dit feitelijk wel nodig is, of wel worden doorverwezen zonder dat hiervoor voldoende reden bestaat. En als patiënten niet worden doorverwezen
geeft deze richtlijn de medisch professional de handvatten om de
juiste zorg aan deze brandwondenpatiënten te geven. De richtlijn is eerder dit jaar goedgekeurd en kan nu dus in de praktijk worden geïmplementeerd.