Nieuwe internationale richtlijn decubitus 2014 versus landelijke richtlijn decubitus V&VN 2011

Artikel details

Omschrijving

In 2014 is een nieuwe internationale richtlijn decubitus uitgebracht door de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), de Nationale Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) en de Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Deze internationale samenwerking had tot doel om tot evidence-based aanbevelingen te komen voor de preventie en behandeling van decubitus. De nieuwe adviezen moeten nog vertaald worden naar de Nederlandse praktijk. De expertgroep van de beroepsvereniging V&VN gaat hiermee aan de slag. In dit artikel wordt de internationale richtlijn decubitus 2014 naast de landelijke richtlijn decubitus V&VN 2011 gelegd en worden de opvallendste verschillen beschreven.