Negatieve druk therapie (NDT) in combinatie met spoelen voor de diabetische voet

Artikel details

Omschrijving

De afgelopen jaren neemt de wondzorg een vogelvlucht. De ene ontwikkeling volgt de andere in rap tempo op. Een van deze ontwikkelingen is de negatieve druk wondbehandeling (of negatieve druk therapie) (NDT), waarbij met behulp van negatieve druk de wondgenezing wordt bevorderd. Deze therapie kwam voor het eerst op de markt in 1994 (1). Inmiddels is deze vorm van wondbehandeling niet meer weg te denken uit de huidige wondzorg. Ook hierin staan de ontwikkelingen niet stil. Alweer enkele jaren is de NDT in combinatie met spoelen op de markt, die de mogelijkheid biedt om de negatieve druk therapie toe te passen, in combinatie met het spoelen van de wond.