Meer inzicht in diabetische voetulcera

Artikel details

Omschrijving

Diabetische voetulcera kunnen behoorlijk verschillen in de pathofysiologie. Ze kunnen dus ook om heel verschillende behandelingen vragen. Arts-onderzoeker Leonne Prompers promoveerde op een grote Europese studie die daarin meer inzicht geeft en helpt risicogroepen te herkennen die gebaat zijn bij snelle, agressieve interventies.