Lymfoedeem en Oncologische ulcera

Artikel details

Omschrijving

De termen oncologische wonden en oncologische ulcera worden vaak door elkaar gebruikt. Het WCS probeert een duidelijke tweedeling te maken. Een oncologische ulcus is een wond die ontstaat door een oncologisch proces, bijvoorbeeld door primaire huidtumoren, tumorgroei of metastasen.