Kwaliteit van de brandwondenverpleegkunde

Artikel details

Omschrijving

Verpleegkundigen staan, omdat ze 24 uur zorg per dag leveren, in een goede positiernom het totale zorg proces te overzien, vooruitgang en verandering te signaleren,rnspecifieke verpleegproblemen op te lossen en om de zorg rondom de patiënt terncoördineren. Deze rol binnen het primaire proces is stevig verankerd en houdt standrnbij alle ontwikkelingen en veranderingen. Veranderingen binnen de brandwondenverpleegkundernwaren er de afgelopen 40 jaar op bijvoorbeeld het gebied vanrnonderwijs en onderzoek, maar ook in de praktijk. Ontwikkelingen op het gebiedrnvan onderwijs hebben geleid tot een geaccrediteerde Opleiding voor Brandwondenverpleegkundigen.rnWat onderzoek betreft zijn onderzoeksprioriteiten vastgesteld,rnkunnen we van de meeste patiënten pijn meten, weten we wat de meestrnadequate pijninterventies zijn en kunnen we verpleegkundige werklast in kaartrnbrengen. Verpleegkundigen besturen bovendien de laatste jaren mee in nationalernen internationale brandwondenorganisaties, schrijven artikelen enrnhoofdstukken voor tijdschriften en boeken, zijn docent en spreken op congressenrnof brengen hun specifieke kennis op andere manieren over