Knowledge, beliefs and use of nursing methods in preventing pressure sores

Artikel details

Omschrijving

Nederlandse verpleegkundigen werden benaderd met een vragenlijst over hun kennis, geloof en gebruik van preventiemethodes bij decubitus die worden geadviseerd door de Consensus Commissie Decubitus. De vragenlijst bestond uit 27 items, die door de commissie als bruikbaar, mogelijk bruikbaar in speciale gevallen en niet bruikbaar waren genoemd.