Keuze wondbedekker bij skin tear evidence based of best practice ?

Artikel details

Omschrijving

Ondanks dat skin tear veel voorkomt, met name in de ouderenzorg, is uit onderzoek gebleken dat er weinig aandacht voor is. Om antwoord te krijgen op de vraag wat nu de beste wondbedekker is bij de behandeling van skin tear is naar literatuur gezocht met behulp van Pubmed. Hierbij is gekeken naar recente artikelen, toepasbaarheid en variatie in wondbedekkers en/of behandelmethoden. Duidelijk is dat het type skin tear bepalend moet zijn voor deze keuze.