Kan transcutane elektrische neurostimulatie (TENS) de analgeticaconsumptie laten afnemen bij een patiënt die is behandeld met een transorale excisie van een tongbasiscarcinoom

Artikel details

Omschrijving

Op de afdeling keel-, neus-, en oorheelkunde van het VUmc werd een patiënt behandeld in verband met een tongbasiscarcinoom. Het carcinoom werd verwijderd via transorale excisie. Postoperatief
had de patiënt, ondanks farmacologisch ingrijpen, aanhoudende hoge pijnscores (>4 op de Numeric Rating Scale (NRS-schaal)). Door middel van literatuuronderzoek is door de auteur nagegaan of TENS zou kunnen worden ingezet bij een patiënt met dergelijke problematiek.
Volgens de beschikbare literatuur kan TENS de analgeticaconsumptie verlagen bij patiënten met postoperatieve pijn, mits toegepast volgens protocol en door een bekwame beroepsbeoefenaar. Hoewel nog weinig literatuur beschikbaar is over de toepassing van TENS bij patiënten met
hoofd-halskanker, wijst kleinschalig onderzoek op dezelfde effectiviteit van TENS bij deze patiëntencategorie. TENS zou op deze manier dus kunnen bijdragen aan een manier van pijn bestrijden bij postoperatieve hoofd-halskankerpatiënten die minder neveneffecten met zich
meebrengt dan wanneer alleen analgetica zouden worden ingezet.