Invoering protocol 99 ” Zorg aan mensen met een open been”

Protocol details

Omschrijving

Huisarts, wijkverpleegkundige en * wijkziekenverzorgende hebben eerst gezamenlijk geïnventariseerd op welke wijze er op dat moment vorm werd gegeven aan de behandeling en verzorging van mensen met een open been in het desbetreffende werkgebied.