Infectieziekten en de huid 17. De treponematosen.

Artikel details

Omschrijving

Onder treponematosen wordt verstaan een groep ziekten die door een van de Treponema’s wordt veroorzaakt. De voornaamste klinische verschijnselen zijn in de huid maar soms worden ook inwendige organen aangedaan.