Houding en Positionering

Artikel details

Omschrijving

Decubitus is nog steeds een groot probleem. Met man en macht proberen we de zorg met betrekking tot het voorkomen van decubitus te optimaliseren. Na 7 jaar prevalentiemeting wordt er nu onderzocht of er met incidentiemeting meer grip is te krijgen rondom het probleem decubitus.